arcykapłan


arcykapłan
arcykapłan {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos I, Mc. arcykapłan; lm M. -i {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w religiach pogańskich: najwyższy kapłan' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w judaizmie: główny kapłan świątyni jerozolimskiej – jedyny, który miał prawo wejść do przybytku Arki Przymierza' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • arcykapłan — m IV, DB. a, Ms. arcykapłannie; lm M. arcykapłanni, DB. ów rel. «w religiach starożytnego Wschodu: kapłan sprawujący najwyższą władzę; także główny kapłan świątyni jerozolimskiej» …   Słownik języka polskiego

  • Annasz — m II, DB. a tylko we fraz.: Odsyłać kogoś od Annasza do Kajfasza «odsyłać kogoś chcącego załatwić jakąś sprawę od jednej instancji (osoby, urzędu) do drugiej» ◊ Chodzić, dreptać itp. od Annasza do Kajfasza «bezskutecznie próbować załatwić jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • arcy- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «wskazujący na pierwszeństwo, zwierzchnictwo tego, co nazywa drugi człon złożenia, np. arcybiskup, arcykapłan, arcyksiążę» b) «podkreślający, wzmacniający znaczenie tego, co nazywa drugi człon złożenia,… …   Słownik języka polskiego

  • Kajfasz — m II, DB. a → Annasz ‹Kajfasz, żydowski arcykapłan z czasów Chrystusa› …   Słownik języka polskiego